DE website van Roos Zand en Grint B.V. dient VOOR INFORMATIEDOELEINDEN.

Roos Zand en Grint B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de volledigheid, betrouwbaarheid of juistheid van daarin vervatte informatie of gegevens.

Roos Zand en Grint B.V. aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het oneigenlijk gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site –in welke vorm dan ook – elektronisch aan Roos Zand en Grint B.V. wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspreken van derden in verband met gebruik van deze site.

Roos Zand en Grint B.V. behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website waaronder ontwerpen, grafisch materiaal, logo’s en teksten. Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van de website van Roos Zand en Grint B.V., zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.